Блог

Про строки у публічних закупівлях

Довгий час питання правильного обчислення строків у публічних закупівлях є предметом багатьох суперечок, скарг, позовів.
Однозначної відповіді, як же правильно рахувати у якому випадку, з поточного дня чи з наступного, що йде за ним, і досі немає.
Корінь проблематики лежить у тому, що проведення тендеру не належить до галузі цивільних правовідносин, а тому існує позиція, що норми цивільного законодавства, зокрема в частині правил обчислення строків, не застосовуються. А спеціальний Закон не містить порядку обрахунку.
При цьому, досить часто, електронна система "рахує" по нормам ЦК України (з наступного дня від дати події) та дає змогу подати документ, коли, як може виявитися, його подавати уже не можна.
Цікавим для ознайомлення учасникам і замовникам є рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.03.2021.
З матеріалів:
1) Ч. 2 ст. 18 Закону (в редакції, що діяла до 19.04.2020) пов`язує початок перебігу строку подання скарги з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій, відповідно у межах спірних правовідносин підлягає застосуванню спеціальна норма щодо встановлення строків. Посилання позивача на загальні правила щодо обчислення строків, встановлені Цивільним кодексом України, не можуть бути прийняті судом до уваги.
2) Неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого предмета регулювання, а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання, в теорії права відомі як колізія норм права.
3) Колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту).
4) При розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом.
5) Розв`язання колізій кодексів з іншими законами здійснюється шляхом застосування правил подолання темпоральних (пріоритет норми акта, що був прийнятий пізніше) та змістовних (пріоритет спеціальної норми) колізій норм права.
6) Враховуючи, що 20.12.2018 Замовником опубліковано протокол тендерних пропозицій учасників, строк звернення зі скаргою розпочинається з 20.12.2018 та закінчується 24.12.2018.
Нагадуємо, що в Україні не діє правовий прецедент як джерело права, тому рішення у конкретній справі не може вважатися загальноприйнятим правилом, обов'язковим для виконання.
Однак, рекомендуємо врахувати позицію суду для уникнення спірних ситуацій, оскільки аналогічна позиція (щодо пріорітетності норм спеціального законодавства) уже висловлювалася Верховним Судом України.