Блог

Про документальне підтвердження наявності матеріально-технічної бази

Багато замовників під час проведення закупівель чи-то навмисно, чи-то наслідуючи негативні практики інших, встановлюють ускладнені переліки підтвердних документів, що містять взаємовиключні параграфи.
Потім відхиляють тендерні пропозиції та відчувають себе абсолютно правими.
На щастя, суди пильнують та стають на заваді свавіллю.
Пропонуємо ознайомитися з Постановою Верховного Суду України від 18.03.2021, де розглянуто ситуацію неправомірного відхилення пропозиції.
З матеріалів:
1) Для підтвердження інформації про наявність матеріально-технічної бази учасник повинен надати сканований документ, який підтверджує власність матеріально-технічної бази, або сканований договір/договори оренди матеріально-технічної бази (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2018 року). Для підтвердження інформації про наявність обладнання, учасник повинен надати скановані інвентарні картки обліку основних засобів або договір/договори оренди обладнання (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2018 року). Крім того, учасник повинен надати інформацію та документи, що підтверджують наявність власних або орендованих транспортних засобів та друкарських машин (копія договору оренди), які можуть гарантовано виконувати якісний та своєчасний друк матеріалів відповідно до вимог передбачених у ТД. (Замовник залишає за собою право перевірки технічних можливостей учасника щодо можливостей друку матеріалів відповідно до визначених вимог). Для забезпечення своєчасного надання послуг відповідно вимог учасник повинен надати інформацію та документи, що підтверджують наявність власної резервної друкарської машини, або копію договору орендованої резервної друкарської машини (завірену печаткою та підписом уповноваженої особи учасника), за якими учасник має можливість друкувати матеріали (відповідно до технічного завдання замовника та у визначені терміни).
2) Замовником відхилено тендерну пропозицію ТОВ «А» із підстави:  не підтверджена наявність власної резервної друкарської машини або договору орендованої резервної друкарської машини (копія завірена печаткою та підписом уповноваженої особи учасника), за якими учасник має можливість друкувати матеріали.
3) Як установлено судами першої та апеляційної інстанцій, на підтвердження наявності друкарської машини (в тому числі резервної) ТОВ «А» у складі пропозиції було надано завірену копію договору оренди з ТОВ «Б», відповідно до якого ТОВ «А» передано в строкове платне користування обладнання - печатний офсетний ролевий комплекс SOLNA D25. Водночас за умовами пункту 6.3 цього договору у випадку поломки обладнання, що передається в оренду згідно даного договору, орендодавець зобов`язується надати орендатору резервне обладнання (печатний офсетний ролевий комплекс Solna) на період ремонту на умовах, що вказані у договорі.
4) За таких обставин, Верховний Суд уважає правильними висновки судів попередніх інстанцій про те, що у зазначеному договорі оренди міститься підтвердження як передачі в оренду основного, так і резервного обладнання, а тому є безпідставними твердження Замовника та АМКУ, що вказаний договір не підтверджує наявності у ТОВ «А» власної резервної друкарської машини або орендованої, оскільки зазначеним договором оренди гарантується надання також і резервного обладнання у випадку поломки, що виключає тлумачення про відсутність в останнього орендованого резервного обладнання відповідно до умов указаного договору. Така обставина, відповідно до вимог, визначених у ТД, гарантує виконання ТОВ «А» якісного та своєчасного друку матеріалів.
5) Відтак, Верховний Суд погоджується із висновками судів першої та апеляційної інстанцій про те, що оскаржуване рішення АМКУ у частині висновків пункту 3 мотивувальної частини рішення є протиправним і підлягає скасуванню.