Блог

Про зміст скарг до АМКУ

Досить часто замовники та учасники стикаються з перешкодами проведення ефективних закупівель з причини прийняття парадоксальних рішень органом оскарження.
Однією із достатньо поширених причин у відмовленні в задоволенні скарги є те, що, на думку АМКУ, скаржник не зазначив достатніх обґрунтувань в частині порушення саме його (скаржника) законних прав та інтересів. При цьому, наявність очевидних порушень, вчинених замовником при складанні тендерної документації, до уваги не береться. Варто зазначити, що в цілому "порушення права/інтересу потенційного учасника відкритих торгів" є оціночним поняттям. Тому, на нашу думку, не зовсім справедливо відмовити у задоволенні скарги, тільки на основі того, що скаржник не закцентував увагу на тому, які саме його права та інтереси порушені.
Такої ж думки дотримується Шостий апеляційний адміністративний суд.
З матеріалів Постанови від 15.03.2021, справа № 826/11289/17:
1) Колегія суддів наголошує, що висновок АМКУ про відсутність у скарзі обґрунтування наявності порушених прав Учасника є помилковим, оскільки зі змісту скарги вбачається, що Учасник процедури публічних закупівель, вважає, що Замовником встановлено дискримінаційні вимоги до учасників такої закупівлі та іншого кола осіб.
2) Разом з тим, посилання АМКУ  на відсутність у скарзі відомостей про порушення прав та інтересів безпосередньо Учасника, як на підставу для залишення скарги без розгляду, колегія суддів визнає необґрунтованим, оскільки такі доводи не можуть слугувати підставою для відмови у розгляді скарги по суті та є формальними.
3) Доводи АМКУ про те, що він не має досліджувати питання доцільності встановлення замовниками тих чи інших умов у документації конкурсних торгів, спростовуються приписами ч. 9 ст. 18 Закону (в редакції, що діяла до 19.04.2020), де визначено повноваження органу оскарження.