Блог

Про наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід

Достатньо поширеною вимогою є підтвердити наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід. Здавалося б, очевидно, якщо учасник дає у складі пропозиції довідку на власному бланку, де перераховані якісь працівники, то він має на увазі, що це саме ті працівники, яких він буде залучати. Окрім того, ст. 16 Закону передбачено, якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. Тобто, наявність у складі пропозиції документів, що свідчать про приналежність працівників до іншого суб'єкта цілком допустима.
Очевидно, проте не для всіх.
З Висновку за результатами моніторингу закупівлі UA-2021-02-22-014747-b:
1) Для підтвердження наявності в учасників торгів працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід передбачено надання учасниками торгів в складі тендерної пропозиції: Довідки в довільній формі про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг предмета закупівлі та медичних книжок працівників учасника, які будуть залучені до надання послуг.
2) На виконання вказаної вимоги ТД учасником торгів ФОП "А" в складі тендерної пропозиції надано Довідку про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації від 01.03.2021 №9, де вказано про наявність в учасника чотирьох працівників, крім того надані їх медичні книжки, в яких зазначено, що вказані працівники працюють в ОНЗ «Б», та не надано жодного документу підтверджуючого приналежність вказаних у Довідки від 01.03.2021 №9 працівників до учасника торгів ФОП "А", чим не підтверджено наявності саме в учасників торгів працівників відповідної кваліфікації.
Ураховуючи зміст ст. 16 та ТД замовника, у такій ситуації Органу контролю варто б було звернутися із запитом надати додаткові пояснення, а не одразу вписувати порушення. Маємо те, що маємо. А замовникам радимо ретельніше складати переліки підтвердних документів, передбачаючи, які саме документи повинен надати учасник, що залучатиме співвиконавців/субпідрядників, якщо вони залучаються для того, аби відповідати кваліфікаційному критерію.