Блог

Про заходи із захисту довкілля

Деякі замовники продовжують за звичкою зазначати у технічних специфікаціях, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Або інші схожі формулювання. Хоча з 19.04.2020 це не є обов'язковим.
ДАСУ досить швидко зорієнтувалися та почали відносити таку вимогу до порушень, посилаючись на вимоги ст. 23 Закону.
Так, у висновку щодо моніторингу закупівлі UA-2020-06-26-001612-c зазначено:
"Моніторингом питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що пункт 6 розділу ІІІ тендерної документації містить вимогу щодо застосування заходів із захисту довкілля. При цьому не зазначено, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам, чим порушено частину п`яту статті 23 Закону."
Однак, суд висловив інше бачення зазначеного.
Із рішення Харківського окружного адміністративного суду від 04.02.2021:
1) Суд відзначає, що згідно з ч. 5 ст. 23 Закону Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.
2) З аналізу норми вбачається, що вимога про підтвердження відповідності товарів або послуг екологічним чи іншим характеристикам не є обов`язковою.
3) Як вбачається з матеріалів справи пункт 6 розділу III тендерної документації містить наступну інформацію: Інформація щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі визначена в Додатку 2 до тендерної документації «Технічна специфікація». Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля».
4) Отже, Замовник у тендерній документації не встановлював екологічних характеристик товару, через що відсутні підстави для зазначення, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі екологічним характеристикам. Висновок про результати закупівлі є протиправним, а тому, підлягає скасуванню.
Для уникнення необхідності оскаржень моніторингів ДАСУ радимо включати у ТД тільки ті вимоги, що прямо передбачені законодавством як обов'язкові.